שיטת פלדנקרייז

פלדנקרייז היא דרך לימוד שמהותה שכלול יכולת האדם באמצעות תנועה מודעת. "היכולת" הינה הפיזית, הנפשית והשכלית. "התנועה המודעת" היא תנועה שבה הדגש הוא על איך פועלים ולא על מה וכמה פועלים.

ד"ר משה פלדנקרייז- יוצר והוגה השיטה, האמין כי כל אדם יכול לטפח את המודעות לגופו ובאמצעותה  לממש את יכולתו. הוא האמין שגוף ונפש מהווים אחדות, ולכן שיפורים בתנועה יובילו לשיפור יכולות פיזיות, אך גם לשיכלול יכולות רגשיות ושכליות.

זוהי שיטת לימוד המתבססת על יכולתו של האדם ללמוד ולפעול על פי מה שלמד. הלימוד אינו אינטלקטואלי ושכלתני אלא אורגני. זהו הלימוד הראשוני שכל אדם מתנסה בו בשנותיו הראשונות, בהן הוא לומד את כל הפונקציות הנחוצות לו לחיים בריאים.

שיטת פלדנקרייז מועילה לאנשים עם מגוון צרכים ומשאלות: הן לסובלים מכאבים הנובעים מיציבה לקויה,מתנועות שחוזרות על עצמן ביום יום או מתאונה וניתוח

והן לאנשים הרוצים לשכלל את יכולתם בתחומי עיסוקם: ספורט, ריקוד, נגינה, שירה ובתפקודים נחוצים  בחיי היום יום.

השעורים בשיטת פלדנקרייז הם מהלכים תנועתיים הנמשכים כ-45 דקות, בהם מתנסים התלמידים במימוש יכולתם על ידי סדרת תנועות לא שגרתיות. בכל שעור קיימת ברקע  פעולה מחיי היומיום שאת טיבה ואיכותה בודקים  במהלך השעור.

דרך התנועות המודעות מוצאים עצמם התלמידים בסוף השעור מתנועעים באופן מאורגן וכולל יותר המוביל בהמשך להפטרות ממאמצים מיותרים, מכאבים ומשחיקת נקודות התורפה בשלד.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר המוסמכים בשיטת פלדנקרייז:

 

 

 

1/7