"לעשות את הבלתי אפשרי- לאפשרי,

את האפשרי - לנוח,

ואת הנוח - לנעים."

משה פלדנקרייז.